ἀσφαλεστάτων

ἀσφαλεστάτων
ἀσφαλής
not liable to fall
fem gen superl pl
ἀσφαλής
not liable to fall
masc/neut gen superl pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”